Tornar a l'espai de Santa Anna

dissabte, 10 d’abril de 2010

NORMES PER A L'INTERCANVI

• No es pot comercialitzar cap producte o servei per mitjà d’aquest recurs.
• Els objectes que s’ofereixen han d’estar en bon estat.
• No es permet la descripció enganyosa del servei o del objecte.
• Si es tracta d’un aparell convindria acompanyar-lo del manual d’instruccions i de les dades del servei tècnic en el cas de disposar-ne.
• En creacions artístiques o intel•lectuals, per respectar els drets d’autor, no es poden intercanviar còpies il•legals.
• Abans d’acceptar la transmissió cal comprovar l’estat i el funcionament, si s’escau, dels objectes perquè una vegada acceptada se n’han d’assumir les conseqüències. Això sense perjudici del que se’n pugui derivar degut a “vicis ocults”.
• En aquells objectes que legalment necessitin d’un registre oficial, cal assegurar la formalització del canvi de nom del propietari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada